Yükleniyor
Lütfen Bekleyin.

Müşteri Sadakati ve Müşteri Deneyimi Konferansı

25 Nisan 2018 - İstanbul

0850 214 98 04


info@indense.net

Hakkımızda

ERP Akademisi; etkinlikler (eğitimler, zirveler ve kongreler) kapsamında 10.000'nin üzerinde kişiye hizmet vermiş İndense Eğitim'in ve 1989 yılından bu yana yenilikçi ve özelleştirilmiş kurumsal iş çözümleri üretmeye odaklanan Login Yazılım'ın iş dünyasını geliştirmeye yönelik oluşturduğu, Endüstri Mühendisliğim Platformu tarafından desteklenen bir eğitim ve gelişim platformudur.


MİSYON

Bir işletme, kaynaklarını oluşturan finansman ve insanın en iyi uyumunu yakalayarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve optimum karlılığı hedefler. Bu durum ise kurumsal kaynakların planlamasında minimum hata oranını yakalamayı ve gittikçe sıfıra yaklaştırmayı zorunlu kılar.

Fire oranını düşürmek ve birim zamanda yapılan üretim / verilen hizmetin artırılarak kaynakların maksimum düzeyde kullanımını sağlamak, işletmelerin misyonunu başarmadaki temel ayağını oluşturuyor.

ERP Akademi olarak misyonumuz; Endüstri 4.0'ın temel amaçlarından biri olan Kurumsal Kaynak Planlamasının maksimum verimi için 'insan kaynağına en doğru yatırımı yapmak' amacına hizmet etmektir. Bilgi ve yetkinlik düzeyi artırılan bireyler, işletmenin hedeflerine ulaşmasında en iyi desteği verirler.


VİZYON

Endüstri 4.0 çağı ile değişen süreçlerin geliştirilmesine destek olmak ve gelişime daha çok ihtiyacı ortaya çıkan bireyleri bu çağın gerekli bilgi ve yetkinlik düzeyine ulaştırmak,

Kurumsal kaynakların, yöneticiler tarafından maksimum verimlilikle kullanılmasını sağlamak,

Toplum 5.0 (Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplum) çağına kuruluşları ve bireyleri hazırlamak,

Kurumsal kaynak planlamasında optimum verime ve sürdürülebilirliğe ulaşmak için süreçlerin gelişimi konusunda kaynaklar ortaya çıkarmaktır.